Co w centrali NFZ ?

Subskrybuje zawartość
Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ.
Zaktualizowano: 9 lat 5 tygodni temu

Zarządzenie Nr 93/2009/DSOZ

śr., 12/30/2009 - 16:48
Zarządzenie Nr 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zarządzenie Nr 92/2009/DSOZ

śr., 12/30/2009 - 15:07
Zarządzenie Nr 92/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Zarządzenie Nr 91/2009/DSOZ

wt., 12/29/2009 - 15:29
Zarządzenie Nr 91/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Informacja o wyborze oferty

wt., 12/22/2009 - 14:11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Plan finansowy 2009

wt., 12/22/2009 - 10:32
Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 17 grudnia 2009 r.

Komunikat DSM

wt., 12/22/2009 - 10:24
Komunikat DSM w sprawie podwykonawstwa w świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zarządzenie Nr 89/2009/BK

pt., 12/18/2009 - 16:13
Zarządzenie Nr 89/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów

Zarządzenie Nr 88/2009/DEF

pt., 12/18/2009 - 12:59
Zarządzenie Nr 88/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok

Komunikat DSOZ

pt., 12/18/2009 - 11:27
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Plan finansowy 2010

czw., 12/17/2009 - 15:47
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok z dnia 31 lipca 2009 r..

Plan finansowy 2010

czw., 12/17/2009 - 15:05
Zmiana planu finansowego NFZ na 2010 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 16 grudnia 2009 r.

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DEF/09/93 - w toku

śr., 12/16/2009 - 15:06
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista w Departamencie Ekonomiczno- Finansowym w Sekcji do spraw Realizacji Programu Wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

Komunikat DSOZ

śr., 12/16/2009 - 10:38
Komunikat DSOZ w sprawie ważności zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze.

Komunikat DSOZ

wt., 12/15/2009 - 15:19
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących umowy w 2009 roku, w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – zadaniowa metoda finansowania.

Ogłoszenie o zamówieniu

wt., 12/15/2009 - 15:16
Rozbudowa wyspecjalizowanego przełącznika sieci SAN o dodatkowe moduły wraz z instalacją i wdrożeniem.

Ogłoszenie o zatrudnieniu - BK/09/92 - w toku

wt., 12/15/2009 - 09:29
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: referent w Biurze Księgowości w Wydziale Nadzoru i Sprawozdawczości.

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DGL/09/91 - w toku

pon., 12/14/2009 - 09:27
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: starszy referent w Departamencie Gospodarki Lekami w Wydziale Programów Zdrowotnych i Chemioterapii w Sekcji Koordynacji Gospodarki Lekami.

Komunikat DSOZ

pt., 12/11/2009 - 14:31
Komunikat w związku z publikacją zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zarządzenie Nr 85/2009/DSOZ

pt., 12/11/2009 - 13:15
Zarządzenie Nr 85/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 84/2009/DSOZ

pt., 12/11/2009 - 13:15
Zarządzenie Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.