Co w centrali NFZ ?

Subskrybuje zawartość
Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ.
Zaktualizowano: 9 lat 5 tygodni temu

Informacja o wyborze oferty

śr., 12/09/2009 - 15:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych.

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DWM/09/90 - w toku

śr., 12/09/2009 - 11:49
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: młodszy specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Obsługi i Informacji.

Ogłoszenie o zamówieniu

pon., 12/07/2009 - 13:39
Dostawa, instalacja oraz konfiguracja 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych: czarno-białe kserokopiarki z funkcją drukowania i skanowania.

Ogłoszenie o zamówieniu

pon., 12/07/2009 - 13:17
Dostawa prasy na potrzeby Centrali NFZ

Komunikat DSOZ

pon., 12/07/2009 - 12:27
Komunikat DSOZ w sprawie interpretacji przepisu art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zarządzenie Nr 81/2009/BAG

pt., 12/04/2009 - 16:07
Zarządzenie Nr 81/2009/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 38/2009/I

pt., 12/04/2009 - 10:12
Uchwała Nr 38/2009/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r.

Uchwała Nr 37/2009/I

pt., 12/04/2009 - 10:05
Uchwała Nr 37/2009/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r.

Uchwała Nr 36/2009/I

pt., 12/04/2009 - 09:59
Uchwała Nr 36/2009/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 r.

Uchwała Nr 35/2009/I

pt., 12/04/2009 - 09:51
Uchwała Nr 35/2009/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2009 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

śr., 12/02/2009 - 10:02
Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wniosek o wydanie formularza E106

pon., 11/30/2009 - 12:53
Dotyczy formularza E106.

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSOZ/09/89 - w toku

pon., 11/30/2009 - 10:03
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Organizacji Procesów w Sekcji do spraw Systemu Informacyjnego i Zarządzania.

Komunikat DSOZ

pon., 11/30/2009 - 09:40
Komunikat DSOZ dotyczący kwalifikacji personelu lekarskiego realizującego świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK): "badania ultrasonograficzne Doppler-duplex - USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu".

Zarządzenie Nr 76/2009/BK

pt., 11/27/2009 - 12:36
Zarządzenie Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 80/2009/DSM

pt., 11/27/2009 - 11:18
Zarządzenie Nr 80/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Zarządzenie Nr 79/2009/DSOZ

pt., 11/27/2009 - 11:00
Zarządzenie Nr 79/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)

Zarządzenie Nr 77/2009/DSOZ

pt., 11/27/2009 - 09:55
Zarządzenie Nr 77/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku

Zarządzenie Nr 75/2009/DSOZ

czw., 11/26/2009 - 15:02
Zarządzenie Nr 75/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi

Zarządzenie Nr 74/2009/DSOZ

czw., 11/26/2009 - 14:49
Zarządzenie Nr 74/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej